POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżycka 39 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Hetmańskiej 1A/24, 60-254 Poznań, zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych informacjach i materiałach.

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO„), w zakresie danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym dostępnym z niniejszej strony internetowej (tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) („dane osobowe”) jest Jeżycka 39 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej zwaną „administratorem”).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania określonego w formularzu kontaktowych , w szczególności w zakresie zawarcia umowy sprzedaży lokalu, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej w inwestycji „Jeżycka 39″ (podstawę prawną stanowi art. 6 pkt 1 b) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania będzie brak możliwości realizacji żądania. Osoba przekazująca swoje dane osobowe w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, jeżeli została wyrażona. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, jeśli w jej ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym), a także podmiotom, za pomocą których administrator będzie realizować żądanie objęte formularzem kontaktowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na wykorzystaniu danych, celem podjęcia działań marketingowych i dokonywaniu automatycznej oceny, o zainteresowaniu usługami, i na wysłaniu dobranej w ten sposób oferty. Powyższe działania nie będą wiązały się z żadnymi konsekwencjami prawnymi.

 

Strona wykorzystuje pliki „cookies” Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu:

  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  2. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: – Mozilla Firefox:

www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka – Internet Explorer:

www.support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome:

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 – Safari:

www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W kwestiach zawiązanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem w następujący sposób: mailem na adres rodo@jezycka39.pl, listownie pisząc na adres siedziby administratora tj. Jeżycka 39 sp. z o.o. sp.k. ulica Hetmańska 1A/24, 60-254 Poznań.